Top 5 challenges
Xếp hạng
1
2
3
4
5
Người chơi
avatar Amy Nguyễn
avatar Nguyễn Ngọc Gia Hân
avatar Võ Đình Khải My
avatar Nguyễn Xuân Vinh
avatar Tan Le
Điểm số
1700
1646
1595
1080
1080
Top 100 nhanh nhất
Chơi ngay