Top 5 challenges
Xếp hạng
1
2
3
4
5
Người chơi
avatar Amy Nguyễn
avatar Nguyễn Ngọc Gia Hân
avatar Võ Đình Khải My
avatar Tan Le
avatar Nguyễn Xuân Vinh
Điểm số
2270
2210
1595
1112
1080
Top 100 nhanh nhất
Chơi ngay