Top 5 challenges
Xếp hạng
1
2
3
4
5
Người chơi
avatar Amy Nguyễn
avatar Nguyễn Ngọc Gia Hân
avatar Hồ Đình Phát
avatar Võ Đình Khải My
avatar Tan Le
Điểm số
2278
2218
1610
1595
1112
Top 100 nhanh nhất
Chơi ngay